RODO

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejski ego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Brukowej 28 lok. 4
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e mail: iod@fir.org.pl.
 3. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez nas usług i kontaktu, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody , a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych je st art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO.
 4. Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi e zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań, dla których zostały zebrane, w szczególności przez czas trwania umowy, a po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń lub przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 8. Osoba, której dane dotycz ą, ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, które będziemy realizować zgodnie z RODO.
 9. Osoba, której dane dotycz ą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które będziemy realizować zgodnie z RODO.
 10. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości kontaktu, zawarcia umowy, przekazania informacji.
 12. Osoba, której dane dotycz ą, nie podlega decyzjom, które opieraj ą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, ponieważ nie przetwarzamy danych osobowych takimi sposobami.
Witryna zaprojektowana przez: Agencję SEO Pozycjonowanie Stron Olsztyn Seo-Local
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję